עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

ביקורת מס הכנסה

 
אחד החששות הגדולים של בעלי עסקים רבים היא ביקורת מס הכנסה. אך ראוי לציין כי הרוב המכריע של העסקים יזכו לעבור ביקורת מס הכנסה או ביקורת מע"מ ולעיתים אף למספר ביקורות מסיבות שונות, ובניהם:
  1. ביקורת לקראת דיון שומות מס הכנסה – כאשר למס הכנסה קיימות שאלות בעניין ההתנהלות העסקית ורווחי העסק, למשל בעניין שיעור הרווח של העסק או הכללת הוצאות שאינן מותרות בניכוי בספרי העסק וכו' .
  2. ביקורת ניהול ספרים – ביקורת מס הכנסה על אופן ניהול הספרים, עריכת החשבוניות/קבלות וכו'.
  3. ביקורת מדגמית – לעיתים תתקיים ביקורת מס הכנסה עקב עליה במדגם, הביקורת כשמה כן היא, לא קיימות אינדיקציות להתנהלות לא תקינה אלא פשוט עסקכם עלה בגורל.
  4. ביקורת במקרה של בקשות רבות להחזרי מע"מ או החזרי מע"מ גבוהים ביחס לענף הפעילות העסקית.
  5. ביקורת מס הכנסה בעקבות דיווח של גורם אחר (למשל: דיווח ל"קו הצדק").
  6. ביקורת מע"מ עם פתיחת העסק ודרישת החזר מע"מ גבוה עקב עלויות הקמת העסק – עובדי רשות המיסים יגיעו לפתח העסק כדי לבדוק בעין שהסחורה אכן קיימת או שהציוד/שיפוץ אכן בנמצא.
לעיתים, ביקורת מס הכנסה או ביקורת מע"מ תתבצע במפתיע, כלומר נציגי רשות המיסים יופיע בפתחו של העסק או בעליו, ללא התראה מוקדמת, במטרה  לערוך ביקורת בספרי העסק. כיוון שמדובר בביקורת פתע ועצם העובדה שמדובר בביקורת מס, בעלי עסקים רבים נלחצים, גם אם אין סיבה, ונוטים לשלוף תשובות מה"שרוול" דווקא בסיטואציה זו, בה חשוב לשמור על קור רוח, ערנות ולהיות מודעים לזכויותינו.

חשוב להבין, לרשות המיסים קיימת סמכות בחוק לערוך ביקורת מס, תוך דרישת מסמכים והסברים כגון: לספור את המזומנים שבקופה, פנקסי החשבונות, דפי הבנקים וכו'. הסמכות לעריכת ביקורת מס אינה מוגבלת למקום העסק עצמו אלא על כל מקום בו מוחזקים מסמכי העסק, ובכלל זה תיתכן שתתבצע ביקורת גם במשרדו של רואה החשבון ובמקרים חריגים גם בביתו של בעל העסק.

במהלך הביקורת נבדקים ספרי העסק, בודקים באופן מדגמי את חשבוניות העסק והקבלות, בוחנים האם הספרים ערוכים ומנוהלים עפ"י הוראות ניהול ספרים, עורכים בירורים עם עובדי החברה, ובפרט את כל מי שמתעסק בנושא הכספי והאחראי על הנהלת החשבונות של החברה, עורכים בירור עם רואה חשבון של העסק או יועץ המס שלו. לעיתים, בעת ביקורת מס הכנסה, נדרש בעל העסק לספור את הכספים בקופה כדי להשוות את הסכום הקיים בקופה לרשום בפנקסי העסק.

למען הסר ספק, במהלך ביקורת מס הכנסה, עורכי הביקורת אינם רשאים לערוך חיפוש בעסק ואינם רשאים לערוך חיפוש על גופו של בעל העסק/עובדים או לדרוש מהם לרוקן את כיסם. יחד עם זאת, במקרה בו קופת העסק או כספי העסק, כולם או מקצתם, מצויים בכיסו של בעל העסק או מי מעובדיו, יכולים מפקחי המס לדרוש להציג בפניהם כל מסמך או תקבול הנמצאים על גופו של אדם או בכליו.

עם סיום הביקורת יידרש בעל העסק או הגורם המוסמך שנכח במהלך הביקורת לחתום על תצהיר סיום הביקורת בו נרשמו במהלך הביקורת הפעולות שבוצעו, ליקויים שהתגלו וכו'. יש לוודא, טרם החתימה על התצהיר, כי הדברים שנרשמו ע"י המבקר שלמים, מלאים ונכונים ולבקש העתק מכל דבר עליו נחתום ובמידה ולא נמצאו ליקויים במהלך הביקורת מומלץ לבקש ממבקרי מס הכנסה לציין זאת במפורש ע"י כתיבת המילים "לא נמצאו ליקויים" בגוף הדו"ח.

 לעיתים, לאחר הביקורת נוזמן למתן הסברים/שימוע במשרדי מס הכנסה או משרדי מע"מ ורצוי שהתשובות שיינתנו במהלך הדיון/שימוע יעלו בקנה אחד עם אלו שניתנו במהלך ביקורת המס שבוצעה בעסק.

לסיכום, על מנת לעבור את הביקורת בהצלחה על בעל העסק להישאר קר רוח, לענות תשובות ענייניות וברורות שהתשובה עליהן ידועה לו בוודאות. אם בעל העסק נתקל בשאלה שהתשובה עליה אינה ידועה לו באופן ודאי או לחליפין לא ברורה לו השאלה, עדיף שיימנע מלענות עליה וייצור קשר עם רואה החשבון או יועץ המס שלו.

בין צוות משרדנו רואי חשבון ועורכי דין, מומחים במיסים ויוצאי מס הכנסה, בעלי ניסיון עשיר בייצוג לקוחותינו אל מול רשויות המס בביקורת מס הכנסה, ביקורת מע"מ, דיוני שומות מס הכנסה וחקירות מס. כל שעליכם לעשות הוא ליצור איתנו קשר ונשמח להעניק לכם שירות.

מוזמנים לקרוא בנוסף:
משרד רו"ח
ביקורת מס הכנסה
מאמרים: