עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

עוסק מורשה

 
עוסק מורשה הוא אדם אחד או יותר, שהחליט להתחיל לקיים פעילות עסקית ולכן נרשם כעוסק מורשה לצרכי מע"מ, עפ"י חוק מס ערך מוסף.

על מנת להירשם כעוסק מורשה במע"מ יש להגיע לתחנת המע"מ האזורי אליה משתייך העוסק/ת, למלא בקשה לפתיחת תיק במע"מ, להביא אישור על קיום חשבון בנק או צילום שיק, הסכם שכירות ומסמכים נוספים בהתאם לסוג הענף אליו משתייך העסק.

שים לב!!! פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ לא פותחת באופן אוטומטי תיק גם במס הכנסה ומשנה את מעמדך בביטוח לאומי, יש לבצע פעולות אלו מיד לאחר פתיחת התיק במע"מ כדי להימנע מאי סדרים ו/או שלילת זכויות ביטוח לאומי.

לאחר הרישום במע"מ אותו אדם רשאי לקיים פעילות עסקית ולהוציא חשבוניות מס.

בדרך כלל, ככל שמדובר בעוסק יחיד ולא בהקמת שותפות לצרכי מע"מ, מספר העוסק המורשה יהיה תעודת הזהות של בעל/ת העסק ומכאן אנו למדים כי העוסק/ת ועסקו אחד הם, כלומר האדם אחראי לכל ההתחייבויות שנלקחו במסגרת עסקו.

עוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו הנקרא "מס עסקאות" ונדרש לשלמו לרשות המיסים במסגרת הדיווח התקופתי. עוסק מורשה גם מגיש למע"מ את המע"מ אותו שילם כשרכש ציוד/מוצרים/שירותים/סחורות, הנקרא  "מס תשומות", המקוזז במסגרת הדיווח התקופתי כאמור מהמס העסקאות אותו נדרש לשלם.

הדיווח התקופתי למע"מ נעשה באופן חודשי או דו-חודשי, בהתאם למחזור הפעילות (ההכנסות) של העוסק.

ככלל, עוסק מורשה נדרש בביצוע הנהלת חשבונות בשיטה החד-צדדית אך כאשר מחזור העסקאות עולה על הסכום הקבוע בתקנות, לענף בו הוא פועל, על העוסק המורשה לבצע הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה (גם אם אינו חברה).

שיעורי המס החלים על עוסק מורשה זהים לשיעורי המס החלים על שכירים והם מדרגות המס השולי. ההבדל העיקרי בחישוב המס הוא יכולת העוסק המורשה לקזז הוצאות עסקיות שנוצרו לו כחלק מפעילות ייצור הכנסתו.

למשרדנו ניסיון עשיר בטיפול בעוסקים מורשים החל משלב פתיחת התיקים (ראה גם שירותים לעצמאיים).

 משרדנו מחוברים למחשבי רשות המיסים ופתיחת התיקים ברשויות המס (כולל רישום עוסק מורשה) מתבצעת על ידנו, במשרדנו וללא צורך בהגעתך אל משרדי רשות המיסים פיזית.

 נשמח להעניק לך שירות ובכל מקרה, שיהיה בהצלחה!!

קרא/י גם: פתיחת עוסק מורשה

 
רואה חשבון בבת ים