עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

דו"ח שנתי

 
דוח שנתי – מי חייב להגיש ?, מהו דוח שנתי ?, מהו דיווח מקוון ?.
 

מהו דוח שנתי ?
דוח שנתי הינו דיווח עבור שנת מס (מכונה גם דוח/טופס 1301), מיום 1 לינואר של שנה מסוימת ועד ליום 31 בדצמבר של אותה השנה (להלן: "שנת מס").
 במסגרת הדיווח על מגיש/ה הדוח, הנקרא גם נישום, לדווח לרשות המיסים על הכנסותיו מכל מקור שהוא, כגון: הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת, הכנסה מהשכרת נכסים, רווחי שבח או הון שנוצרו בשנת המס, הכנסות מהגרלות ופרסים ועוד רשימה ארוכה של הכנסות.
במידה והנישום נשוי הדיווח יתבצע ברמת הזוג, כלומר על הנישום לכלול גם את הכנסות בן/בת זוגו ככל שקיימים.
 
מי חייב בהגשת דוח שנתי ?
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה מציין את החייבים בהגשת דוח שנתי המחיל חובת הגשת דוח עקרונית על כל תושב ישראל מעל גיל 18. למרות האמור בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה, פרסמה רשות המיסים את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 ובהן נקבע כי מי שהייתה לו הכנסת משכורת בלבד בסכום שאינו עולה על הסכום הקבוע בתקנות (643,000 ₪ נכון לשנת המס 2015) פטור מהגשת הדו"ח.
  • יצוין כי התקנות מפרטות מספר מקרים נוספים, פרטניים, בהם יחול פטור מהגשת דוח שנתי או חיוב בהגשת דוח – במקרים פרטניים אנא צרו קשר ונסייע בשמחה.
 
מהו דוח מקוון ?
דוח שנתי מקוון הינו דוח ששודר לרשות המיסים באמצעות מערכת ממוחשבת. לאחר סיום איסוף הנתונים הנדרשים ועריכת הדוח יש לשדר את הדוח באמצעות האינטרנט או מערכת שע"מ למייצגים. לאחר השידור יופק ע"י המערכת קובץ pdf להדפסה שהינו בעצם דוח 1301 ממוחשב הכולל ברקוד בראש הדף עליו יש לחתום ולהעבירו פיזית לפקיד השומה הרלוונטי.
שים לב ! נישום החייב בהגשת דוח מקוון ולא שידר את הדוח כנדרש יראו אותו כאילו לא הגיש דוח גם אם הגיש דוח ידני.
 כמו כן, נישום ששידר דוח באמצעות המערכת הממוחשבת אך לא העביר את הדוח פיזית כשהוא חתום ומצורפים אליו כל האסמכתאות הרלוונטיות יראו אותו כנישום שלא הגיש דוח.
 
מתי מגישים דו"ח שנתי ?
בעניין המועד החוקי להגשת הדו"ח השנתי יש להבחין בין שלושה סוגי נישומים:
  1. יחיד שהינו שכיר ואינו מגיש דוח מקוון – המועד החוקי להגשת הדוח הינו עד ליום 30 באפריל.
  2. יחיד החייב בהגשת דוח מקוון – המועד החוקי להגשת הדוח הינו ד ליום 31.5.
  3. יחיד המיוצג (מיוצג ברשות המיסים ע"י רואה חשבון) – המועד החוקי להגשת הדוח היו בהתאם לאורכות המשרד המייצג (לעיתים אף עד ליום סוף השנה העוקבת ואף מעבר לכך).
 
לסיכום:
מומלץ להסתייע ברואה חשבון לצורך עריכת הדוח השנתי והגשתו כיוון ואי הגשת דוח במועד ו/או הגשת דוח באופן לא תקין יגררו קנסות וסנקציות נוספות מצד רשויות המס.
בנוסף, רואה חשבון הינו איש מקצוע ובידו הידע והכלים למצות את החוק והטבות המס לטובתך באופן שיחסוך לך מיסים, כחוק !
 
צור/י קשר ונשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בעריכת הדוח השנתי, שידורו והגשתו תוך ניצול מירב זכויותיך.
 
ביקורת מס הכנסה